8 marca wszystkie panie „Od Anny do Zuzanny” obchodziły Święto Kobiet.

7.08.2017r. Świetlica „Pułaneczka” zaprosiła Panie z osiedla Pułanki na koncert z okazji Dnia Kobiet.

Na uroczystość przybyły również zaproszona pani Prezes OSM Grażyna Orłowska i pani Kierownik działu społeczno- kulturalnego Beata Anasiak. Wśród gości były również Panie z Rady Osiedla „Pułanki” i pani z Komisji społeczno-kulturalnej pani Małgorzata Loranty - Syta.

Na koncercie wystąpiły – Julia Tłuczkiewicz „perełka” Ryszarda Góry i absolwentka KMD ze Świetlicy „Pułaneczka” i Chór „Wiolinki” pod kierunkiem Jadwigi Dadia.

Panie otrzymały słodki poczęstunek i „bukiecik tulipanów” wykonany przez dzieci z Klubu Plastycznego „Pędzelek” pod kierunkiem instruktora społeczno- kulturalnego -Małgorzaty Suchojad.