Menu Content/Inhalt
Centralna ciepła woda - bezpieczeństwo i komfort użytkowania PDF Drukuj

  W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców programem

CENTRALNA CIEPŁA WODA - BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT UŻYTKOWNIKA"

informujemy, że OSM planuje podłączenie do centralnej ciepłej wody mieszkań  wyposażonych w tradycyjne podgrzewacze gazowe.

  W ramach przyłączenia do centralnej ciepłej wody, zlikwidowany zostanie piecyk gazowy (terma), zamontowany zostanie wodomierz, a istniejąca domowa instalacja ciepłej wody zostanie podłączona do nowego pionu CCW.

  Jednocześnie informujemy, że kompleksowe roboty przyłączenia mieszkania do instalacji centralnej ciepłej wody wynikające z projektu zostaną wykonane przez firmę wyłonioną w zorganizowanym przez OSM przetargu.

  Koszty wykonania instalacji CCW obciążać będą wszystkich użytkowników mieszkań i będą rozłożone w czasie w formie dodatkowego odpisu (zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia OSM z czerwca 2009r).

  Szacunkowy koszt ponoszony przez mieszkańca nie powinien przekroczyć tysiąc złotych na jedno mieszkanie.

  Centralna ciepła woda z miejskiej sieci jest najbezpieczniejszym sposobem zaopatrzenia mieszkania w ciepłą wodę do celów użytkowych. Pozwala ona uniknąć urządzeń zasilanych gazem, a co za tym idzie kosztów utrzymania podgrzewaczy gazowych jak i kosztów związanych z utrzymaniem i kontrolą instalacji kominowej. Centrala ciepła woda to także użytkowanie wolne od emisji zanieczyszczeń.

CENTRALNA CIEPŁA WODA  to:

Bezpieczeństwo Twoje i Twojej Rodziny.

Osoby zainteresowane podłączeniem centralnej ciepłej wody do swojego mieszkania prosimy o kontakt z Administracją Osiedla.

 

 
designed by www.madeyourweb.com