Zarząd OSM zaprasza do składania ofert na nabycie prawa użytkowania wieczystego do działek gruntu położonych w Ostrowcu Św. o powierzchni:

- 2 226 m2 - dz. nr 64/2 przy ul. Siennieńskiej

- 1 193 m2 - dz. nr 182  przy ul. Iłżeckiej 91


Zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się po cenie nie niższej niż cena wolnorynkowa wynikająca z operatu szacunkowego.

Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Dziale Nadzoru i Eksploatacji ul. Kochanowskiego 5 pok. 17 lub telefonicznie pod nr 41 263 10 84.