Niektóre remonty wykonane w roku 2021 

Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Polnej 37
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku os. Słoneczne 47
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku os. Pułanki 13
Malowanie klatek schodowych (35 klatek w 8 budynkach)
Wymiana drzwi wejściowych (35 szt. drzwi stalowych w 15 budynkach)
Remont wiatrołapów w budynkach os. Pułanki 27 i 39
Remont stopni i podestów na klatkach chodowych w budynkach os. Pułanki 17 i 20
Wymiana wyłazów w budynkach mieszkalnych (21 szt.)
Wymiana wind w budynkach mieszkalnych wysokich (2 szt.)
Remont instalacji gazowej w  budynku os. Pułanki 48
Remont drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi w os. Słonecznym wzdłuż Al. Jana Pawła II
Remont drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi w os. Słonecznym wzdłuż Al. Jana Pawła II
Remont drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi w os. Słonecznym wzdłuż Al. Jana Pawła II
Remont koryt odwadniających wokół garaży przy os. Pułanki - etap 1
Remont chodników przy ul. Kochanowskiego 6 i 8 
Remont ciągu pieszo-jezdnego przy garażach pomiędzy budynkami ul. Kochanowskiego 6 i 8
Remont ciągu pieszo-jezdnego przy budynku ODK ul. Wspólna 5
Remont chodników przy budynku os. Słoneczne 29
Remont zatoki parkingowej przy budynku os. Pułanki 22
Remont zatoki parkingowej przy budynku os. Pułanki 22
Remont zatoki parkingowej przy budynku os. Pułanki 22
Remont zatoki parkingowej przy budynku os. Pułanki 39
Remont zatoki parkingowej przy budynku os. Pułanki 39