Najnowsze informacje

Maj to życie, maj to kwiatki Maj to także Święto Matki, Maj w uczucia jest bogaty, Bo się zbliża Święto…
Malowanie klatek schodowych  w bud. Mieszkalnych (12 klatek w 4 budynkach) –  prez. zdj.- os. Słoneczne 1
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż firma MEC w Ostrowcu Św. wprowadziła nową taryfę dla ciepła obowiązującą od 1 kwietnia 2024   r. Tym samym…
  Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostałe zasoby OSM Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 21 537,95 Cena ciepła zł/GJ 79,18 Cena nośnika zł/m3 44,98 Stawka opłaty stałej…


Zakończyła się rewitalizacja parku na osiedlu Spółdzielców współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kosztująca blisko milion złotych inwestycja podzielona była na 3 etapy. Ostatni etap udało się ukończyć miesiąc wcześniej.

Uroczystego otwarcia 11 sierpnia 2020 r. dokonał Pan Prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński wspólnie z Prezesem Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Panem Markiem Zarębą.

Ostatni etap objął remont boiska asfaltowego z przekształceniem na kreatywną strefę gier polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z obramowaniem z obrzeży betonowych oraz wykonaniem nawierzchni do gier podwórkowych z masy termoplastycznej, montaż ławek i koszy na śmieci przy boisku, a także utwardzenie nawierzchni przy ławkach i dojściach do boiska.

Rozbudowę siłowni zewnętrznej o cztery nowe urządzenia do ćwiczeń wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej wokół urządzeń oraz montaż w pozostałej części parku wzdłuż alejek spacerowych ławek i koszy na śmieci wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej pod ławkami.

 

Poprzednie etapy obejmowały remont fontanny i zagospodarowaniu terenu wokół niej, remont alejek spacerowych i terenów zielonych oraz montaż urządzeń zabawowych oraz sztucznej nawierzchni na placach zabaw.