Komunikaty

Obowiązek zakrywania ust i nosa na klatce schodowej i w windzie

Szanowni mieszkańcy

Zgodnie z § 27 ust. 1 pkt2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. do odwołania nałożono obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu ustawy o własności lokali. Oznacza to obowiązek zakrycia ust i nosa na klatce schodowej i w windzie. Za naruszenie tego obowiązku może zostać nałożony mandat przez odpowiednie służby.


Dbajmy o zdrowie Nasze i Naszych sąsiadów.