Remont elewacji wraz z dociepleniem
ścian szczytowych budynku przy ul. Kochanowskiego 2
Remont elewacji wraz z dociepleniem
ścian szczytowych budynku przy ul. Kochanowskiego 4
Remont elewacji wraz z dociepleniem
ścian szczytowych budynku przy ul. Kochanowskiego 6
Remont elewacji wraz z dociepleniem
 ścian szczytowych budynku przy ul. Kochanowskiego 8
Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian szczytowych
 budynku przy ul. Wspólnej 3

Remont balkonów w budynku przy ul. Polnej 68
Remont balkonów w budynku przy ul. Sienkiewicza 68
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Polnej 84
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Polnej 84
Remont schodów przy budynku przy ul. Iłżecka 63
Remont schodów przy budynku przy ul. Iłżecka 65
Remont chodników  przy budynku ul. Iłżecka 65
Remont chodników przy budynku ul. Sienkiewicza 78
Remont ciągów pieszo-jezdnych przy budynku ul. Sienkiewicza 84
Remont ciągów pieszo-jezdnych przy budynku ul. Kopernika 1
Remont parkingu przy budynku ul. Sienkiewicza 76
Remont chodników w parku 25-lecia
Remont chodników w parku 25-lecia
Wymiana drzwi wejściowych
(54szt drzwi stalowych w 20 budynkach)
Montaż urządzeń fitness w parku 25-lecia
Montaż oświetlenia energooszczędnego na klatkach schodowych
Montaż oświetlenia ulicznego w os. 25-lecia
Remont hydroforni w budynkach przy ul. Sienkiewicza 66 i ul. Polnej 74
Remont ścian osłonowych balkonów
 w budynku os. Słoneczne 13 i 47
Malowanie klatek schodowych
(49 klatek w 18 budynkach)
Remont parkingu przy budynku os. Pułanki 2
Remont chodników pomiędzy budynkami os. Pułanki 7 i 17
Remont chodników pomiędzy budynkami os. Pułanki 45 i 46
Remont parkingu i ciągów pieszo-jezdnych przy budynku os. Pułanki 45
Remont parkingu przy budynku os. Pułanki 19
Remont chodników przy budynku os. Pułanki 45
Remont dojść do klatek schodowych przy budynku os. Pułanki 18
Remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych w obrębie garaży os. Pułanki 61-66
Remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych w obrębie garaży os. Pułanki 61-66
Remont wewnętrznej instalacji gazowej w budynku os. Pułanki 47
Wymiana instalacji przeciwpożarowej w budynkach os. Pułanki 45 i 46
Remont stopni i podestów na klatkach schodowych w budynkach os. Pułanki 1 i 15
Montaż urządzeń fitness w os. Pułanki
Montaż urządzeń zabawowych w os. Pułanki
Remont windy w budynku os. Pułanki 45
Remont wiatrołapów w budynku os. Pułanki 21
Remont wiatrołapów w budynku os. Pułanki 23
Remont elewacji wraz z dociepleniem
 ścian szczytowych budynku os. Pułanki 27
Remont elewacji wraz z dociepleniem
 ścian szczytowych budynku os. Pułanki 30
Remont elewacji wraz z dociepleniem
 ścian szczytowych budynku os. Pułanki 31
Remont elewacji wraz z dociepleniem ściany balkonowej
 ul. Prosta 7 w Kunowie
Remont dachu budynku os. Pułanki 31