Remont balkonów w budynku przy ul. Polnej 82
Remont balkonów w budynku przy ul. Wspólnej 2
Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian szczytowych
budynku przy ul. Konopnickiej 1
Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian szczytowych
budynku przy ul. Konopnickiej 3
Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian szczytowych
budynku przy ul. Waryńskiego 1

Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian budynku przy ul. Sienkiewicza 74
Remont schodów przy budynku przy ul. Polnej 84
Remont ciągów pieszo- jezdnych w parku 25-lecia
Remont chodników w parku 25-lecia
Remont parkingu dla budynku ul. Polna 37 w rejonie budynku ul. Polna 84
Remont parkingu i ciągów pieszo- jezdnych przy budynkach ul. Kochanowskiego 2-4
Remont parkingu i ciągów pieszo- jezdnych przy budynkach ul. Kochanowskiego 7-9
Remont parkingu i ciągów pieszo- jezdnych przy budynku ul. Kopernika 1
Remont parkingu przy budynku ul. Kopernika 18
Remont parkingu przy budynku ul. Polna 25
Remont ciągów pieszo- jezdnych przy ul. Polnej 74
Remont parkingu przy budynku ul. Sienkiewicza 74
Remont parkingu i ciągów pieszo- jezdnych przy budynkach ul. Sienkiewicza 78-80
Wymiana drzwi wejściowych (30 szt. drzwi stalowych w 11 budynkach)
Montaż oświetlenia energooszczędnego na klatkach schodowych
Montaż urządzeń zabawowych w osiedlu XXV-lecia i Sienkiewiczowskie
Remont ścian osłonowych balkonów w budynku os. Słoneczne 12 i 36
Remont chodników w parku os. Słoneczne
Remont chodniku przy bloku os. Słoneczne 25
Remont parkingu przy budynku os. Słoneczne 23
Remont ciągów pieszo- jezdnych przy budynku os. Słoneczne 44
Remont schodów przy budynku os. Słoneczne 47
Malowanie klatek schodowych (64 klatki w 19 budynkach)
Docieplenie ściany balkonowej w budynku przy ul. Spacerowej 2 w Łagowie
Remont chodników przy budynku os. Pułanki 37
Remont parkingu i ciągów pieszo- jezdnych przy budynku os. Pułanki 41
Remont chodników przy budynku os. Pułanki 46
Remont chodników przy budynku os. Pułanki 47
Remont chodników przy budynku os. Pułanki 50
Remont dojść do klatek schodowych przy budynkach os. Pułanki 37 i 42
Wymiana instalacji przeciwpożarowej w budynkach os. Pułanki 7 i 8
Remont stopni i podestów na klatkach schodowych i korytarzach
w budynkach os. Pułanki 4, 14 i 18
Remont samolotu w os. Pułanki
Montaż urządzeń zabawowych w osiedlu Pułanki
Remont windy w budynku os. Pułanki 45
Remont wiatrołapów w budynku os. Pułanki 37
Remont wiatrołapów w budynku os. Pułanki 42
Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku os. Pułanki 33
Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku os. Pułanki 34