Zarząd, administrację i obsługę zasobów spółdzielczych sprawują:

  •  Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kochanowskiego 5
   • mgr inż. Szczepan Pożoga  - Prezes Zarządu
   • mgr Iwona Miszczyszyn - Z-ca Prezesa ds. Technicznych
   • mgr Grażyna Orłowska - Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych


  • Administracja I ul. Kochanowskiego 5
  • Administracja II Os. Słoneczne 44a
  • Administracja III Os. Pułanki 54
  • Oraz pozostali pracownicy