Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem działki .pdf
    <- pobierz plik pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem działki.pdf    <- pobierz plik pdf

 

Załączniki do SIWZ - Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem działki.zip    <- pobierz plik zip